شنبه 6 خرداد 1396  |   |   | 
 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
آئین نامه ها ودستورالعمل ها
آئین نامه ها
آئین نامه استخدامی word pdf آئین نامه فرصت مطالعاتی
 pdf
آئین نامه جذب اعضای هیأت علمی  pdf آئین نامه مأموریت وانتقال  pdf
آئین نامه جذب هیأت علمی نخبه (نخبگان)  pdf آئین نامه خدمت سربازی نخبگان
 pdf
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی جدید  pdf آئین نامه بورس داخل وخارج
 pdf
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی سال89
 pdf آئین نامه بورس مربیان (مأموریت تحصیلی)  pdf
آئین نامه طرح دانش افزایی وتوانمند سازی اساتید
 pdf  آئین نامه طرح سربازی pdf
آئین نامه چارچوب تدوین وبازنگری برنامه های درسی  pdf  آئین نامه نحوه ارائه دروس وساعات تدریس  pdf
دستورالعمل ها
دستورالعمل ترفیع سالانه  pdf دستورالعمل انتخاب استاد نمونه آموزشی
 pdf
دستورالعمل پایه تشویقی  pdf دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی
 pdf
دستورالعمل پایه تشویقی درآئین نامه استخدامی  pdf دستورالعمل اعضای هیأت علمی پژوهشکده ها  pdf
.


تعداد بازديد از اين صفحه : 2148
Copyright 2011 University of Kashan